Autor/ka: Benjamin Coriat, ur.
Izdavač: Les Liens qui Libèrent
Mesto izdanja: Paris
Godina izdanja: 2015
Materijal: knjiga

 

Knjiga je zbirka tekstova dvadeset autora, uglavnom francuskih, koji se bave promenama u konceptu korišćenja digitalnih platformi za dostupnost znanja i rezultata rada u umetnosti, nauci i drugim oblastima znanja. Autori predstavljaju rezultate svojih istraživanja u okvirima koji obuhvataju znanje kao komons i normativne prekretnice koje izlaze iz okvira privatnog vlasništva. Analzirana su dva polja primene znanja kao komonsa: saradnička ekonomija i javna sfera.

introduction La Crise de l’Ideologie