Autor/ka: Pol Kurion (Paul Currion)
Izdavač: Ministarstvo prostora
Mesto izdanja: Beograd
Godina izdanja: 2018
Materijal: Predavanje

Iako se poslednjih nekoliko godina univerzalni osnovni dohodak (UOD) provlači kroz mejnstrim politike, i dalje nije sasvim jasno o tome šta on podrazumeva i u kojim se okolnostima može smatrati progresivnom politikom. Može li UOD funkcionisati u Srbiji, pogotovo imajući u vidu društvene i ekonomske izazove sa kojima se suočavamo u 21. veku? Predstavljen je konkretan predlog za eksperimentalno uvođenje osnovnog dohotka za Srbiju, kao predložak za diskusiju orgnizovanu oko pitanja – šta ovaj koncept znači za budućnost države?

Preuzmi