Autor/ka: Pierre Dardot & Christian Laval
Izdavač: Editions la Découverte
Mesto izdanja: Paris
Godina izdanja: 2014
Materijal: knjiga

 

Autori žele da pokažu zašto se princip komonsa nameće danas kao centralni termin političke alternative za 21. vek: on povezuje antikapitalističku borbu i političku ekologiju povratkom na “zajedničko” nasuprot novih formi privatne i državne aproprijacije. Njime se i artikulišu praktične borbe i traganja za oblicima kolektivnog upravljanja prirodnim i informatičkim resursima. Ali, to je i termin kojim se obuhvataju nove demokratske forme koje imaju ambiciju da preuzmu vođstvo od reprezentativne demokratije i monopola partija.