Autor/ka: David Bollier
Izdavač: A Report on a Deep Dive Workshop convened by the Commons Strategies Group
Mesto izdanja: Lehnin
Godina izdanja: 2016
Materijal: izveštaj

 

Izveštaj razmatra odnosn države i zajedničkih dobara. Učesnici radionice zastupaju tezu da država i zajednička dobra mogu plodno da koegzistiraju ako zajednica rekonceptualizuje državu iz perspektive zajedničkog dobra. Država može da podrži zajednička dobra i postkapitalističke oblike upravljanja.

Preuzmi