Autor/ka: /
Izdavač: MAMA conference Economy of Crisis Capitalism and Economy of the Commons, 22-24 November 2012
Mesto izdanja: Zagreb
Godina izdanja: 2012
Materijal: konferencijski članak

 

Autor se zalaže za definiciju proizvodnje među jednakima kroz prizmu činjenica da nezavisni proizvođači koriste zajedničku zalihu proizvodnih sredstava. Takvo gledanje na proizvodnju među jednakima nije kategorički ograničeno na nematerijalna dobra. Ako pojam proizvodnje među jednakima pojmimo na taj način, tako da mreža jednakih proizvođača primenjuje svoj rad na zajedničku zalihu u cilju uzajamne i individualne koristi, to svakako ima prizvuk starih prijedloga socijalističkih načina proizvodnje u kojima besklasno društvo radnika (“jednakih”) saradnički proizvodi unutar bezvlasničkog društva (“temeljeno na zajedničkim dobrima”). Za razliku od nematerijalne, neuzajamne definicije, ova formulacija uzima u obzir materijalne ulazne troškove, specijalizaciju rada i sredstva za formiranje kapitala, a i bliža je topologiji peer mreža od kojih pojam peer production i dolazi.