Autor/ka:
Izdavač: Operacija grad: Priručnik za život u neoliberalnoj stvarnosti
Mesto izdanja: Zagreb
Godina izdanja: 2008
Materijal: članak

 

Anri Lefebvre u ovom tekstu predlaže transdukciju, ekspermentalnu utopiju kao mentalne postupke za osmišljavanje novog humanizma i novog grada. Pravo na urbani žvot može da stvori samo radnička klasa i za to su joj potrebni politički program urbane reforme i urbanistički projekti.

Preuzmi