Autor/ka: n/a
Izdavač: Komunist
Mesto izdanja: Beograd
Godina izdanja: 1968
Materijal: zbornik radova seminara

 

Knjiga je zbirka uvodnih izlaganja na seminaru koji je organizovan od 12. do 15. februara 1968. godine, kao i diskusija, postavljanih pitanja i odgovora. Uvodni tekstovi pokrivaju dominantne teme u kulturi, obrazovanju i nauci u jugoslovenskom samoupravnom drluštvu krajem 60-tih godina. Neke od njih tiču se položaja kulture u samoupravljanju i odnosa prema radnicima-samopravljačima, zatim obrazovanja za radnike i pozicije obrazovanja u samoupravnom sistemu, odnosa promena u ideologiji prema kulturi, ekonomske reprodukcije kulture i slično, ali i međunacionalnih odnosa u kulturi, tradicije i tradicionalizma ili odnosa jugoslovenske kulture prema trendovima svetske kulture.