Autor/ka: Iva Marković
Izdavač: Centar za politike emancipacije
Mesto izdanja: Beograd
Godina izdanja: 2015
Materijal: tekst iz zbornika

 

Tema teksta je odnos levice prema prirodnim resursima u kontekstu održivijeg razvoja ljudskog društva koje neće biti fokusirano na profit nego na potrebe ljudi.

Preuzmi