Razgovarali smo o nacrtu novog zakona o naučnim istraživanjima i eventualnoj potpunoj privatizaciji naučne delatnosti. Naš gost je bio Miloš Pilić, student sociologije i nezavisni istraživač, a pustili smo i snimak razgovora sa Aleksandrom Matkovićem, doktorandom filozofije i gostujućim istraživačem na univerzitetu Humboldt.