Copyleft je koncept podstaknut novim režimom upotrebe i distribucije sadržaja koji su rezultat kreativnog i intelektualnog rada u novom digitalnom okruženju. Za razliku od Copyright koncepta, koji podrazumeva dominantno vlasništvo autora nad različitim sadržajima i naknadu za te sadržaje autoru ili vlasniku licence, Copyleft ponudio je alternativu koja omogućava različite nivoe prava korišćenja sadržaja – pravo na proučavanje rada, pravo na dalje kopiranje, pravo na modifikaciju i deljenje sa drugima.

Marijana Cvetković je istoričarka umetnosti, kuturna radnica i aktivistkinja u polju savremene kulture, producentkinja i kustoskinja. Koosnivačica Stanice Servisa za savremeni ples, regionalne mreže Nomad Dance Academy, beogradske platforme druga scena. Od osnivanja radila u i na Magacinu u Kraljevića Marka. Predaje na UNESCO master studijama kulturne politike i menadžmenta u kulturi na Univerzitetu umetnosti u Beogradu.