Bruto domaći proizvod predstavlja najrasprostranjenije korišćeni indikator razvoja ekonomije uprkos ogromnom broju nedostataka. BDP meri isključivo akumulaciju kapitala, ignoriše eksternalije i ekonomiju koja se dešava van tržišta. Iz tumačenja BDP-a ne može se zaključiti ništa relevantno o životnom standardu, jer ne prati raspodelu dohotka među stanovništvom.

Aleksandar Elezović studira ekonomiju, iako studirati ekonomiju znači studirati kapitalizam. Interesuju ga ekonometrija, pokazatelji privrednog razvoja i makroekonomija uopšteno. U okviru platforme zajedničko.org vodi radio emisiju Komonifikacija zajedno sa Milošem Kovačevićem i učestvuje u radnoj grupi za ekonomiju. U budućnosti želi da se bavi razvojem postkapitalističkih ekonometrijskih pokazatelja.