U saradnji Platforme Zajedničko sa Kulturnim centrom Beograd organizovan je razgovor “Uloga kulture i umetnosti u doba ekološke i klimatske krize” Tokom razgovora smo se osvrnuli na posledice ekološke i klimatske krize. Na njihovu manifestaciju u sferi kulture i umetnosti. Govorili smo o tome na koji način je moguće suprotstaviti ubrzanoj ekološkoj destrukciji i klimatskim promenama koristeći kako tradicionalne tako i nove kulturne institucije i medije. Tokom razgovora probali smo da dodjemo do odgovora gde je mesto kulturne i umetničke produkcije u borbi protiv destrukcije prirode.

Učesnici/e razgovora:

Milica Kočović De Santo, naučna saradnica na Institutu rkonomskih nauka, predaje na master i doktorskim studijama na Fakultetu Dramskih Umetnosti

Zoran Erić, istoričar umetnosti, kustos i predavač

Moderator: Predrag Momčilović, Platforma za teoriju i praksu društvenih dobara – Zajedničko