Novu sezonu Komonifikacije počinjemo sa prirodnim zajedničkim dobrima i royalty-free muzikom semplovanom iz Diznijevih crtaća. Šta je problem sa očuvanjem prirode kroz naplatu njenih “usluga” i naknadu za zagađenje? Koja tajna veza spaja Luksemburg, Kazahstan, Obamu i svemirske kauboje? Zašto oni koji neće da pričaju o kapitalizmu moraju da ćute o konzumerizmu? I najvažnije, mogu li nas zajednička dobra spasiti od klimatskih promena? 

Na ova i mnoga druga pitanja će nam odgovoriti Iva Marković, koleginica iz mreže zajedničko.org i osnivačica organizacije za političku ekologiju Polekol. Na kraju emisije, kolege iz Centra za politike emancipacije će najaviti Studije socijalizma za koje je prijava u toku.

Iva Marković je politička aktivistkinja iz Beograda, članica Zelene omladine Srbije, učestvuje u radu koalicije Levi samit Srbije i aktivna je u Radnoj grupi za globalnu pravdu Federacije evropskih mladih Zelenih. Apsolventkinja je pejzažne arhitkture. Nezavisno istražuje na polju političke ekologije, zajedničkih dobara, održive ekonomije, društvenog aspekta klimatskih promena i upravljanja prirodnim resursima.