Tema seksualnog zlostavljanja konačno počinje da dobija neophodan prostor u javnosti, premda je poražavajuće koliko je pravosudni sistem izneverio žrtve i da jedino kroz njihovo lično istupanje u javnosti, ovi zločini postaju vidljivi i počinju da se razrešavaju. I to se čini da je samo vrh ledenog brega i da je među nama daleko više seksualnih zlostavljača nego što možemo i da pretpostavimo. Razgovaramo sa Irenom Ristić, rediteljkom i profesorkom na FDU i Milenom Milojević, master filozofkinjom i aktivistkinjom ženske organizacije „Verujem ti“.