Razgovaramo o uticaju komodifikacije i privatizacije zdravstvene zaštite na zadovoljstvo pacijenata i zdravstvenih radnika. Gosti su Aleksandar Stevanović, urednik časopisa studenata Medicinskog fakulteta “Medicinar” i Jelena Veljić, koautorka istraživanja “Kako izlečiti zdravstvo”