Nova sezona Komonifikacije na Radioaparatu počela je upoznavanjem sa odrastom (degrowth). Odrast je novi politički koncept koji se suprotstavlja ideji neprestanog ekonomskog rasta, ali i recesiji kao njenom naličju. O odrastu kao sistematskoj društvenoj, ekonomskoj i ekološkoj transformaciji koja teži radikalno egalitarnom i demokratskom društvu, baziranom na ideji održivosti, razgovarali smo u sredu, 3. oktobra sa Predragom Momčilovićem, doktorandom na Geografskom fakultetu, članom platforme zajedničko.org i organizacije Polekol i urednikom glasnika Okvir. Poslušajte snimak emisije: