Nominalno, javno-privatna partnerstva su zasnovana na pretpostavci da profit i javni interes nisu u sukobu. Međutim, ekspanzija javno-privatnih partnerstava kojoj svedočimo poslednjih godina učinila je brojne javne usluge skupljim i nedostupnijim. Omraženi Bus-Plus i zloglasna spalionica u Vinči su samo neki od mnogobrojnih problematičnih ishoda udruživanja države i privatnog sektora. Inicijativa Ne davimo Beograd je objavila vodič kroz javno-privatna partnerstva pod nazivom “Rizik javni, profit privatni”, a u novoj Komonifikaicji razgovaramo sa Natalijom Stojmenović i Milošem Jankovićem, autorima ovog vodiča.