Kakav je odnos između autoriteta i organizacije? Da li su metodi odvojivi od rezultata političke borbe? Kako gradimo institucije zasnovane na jednakosti? Sa jedne strane anarhizam se poredi sa haosom, dok se sa druge strane o njemu govori kao o neostvarivoj utopiji. Promišljali smo anarhizam izvan ove prividne dihotomije sa Sašom Perićem iz Samoobrazovnog univerziteta “Svetozar Marković”.