Šta su sve pokazatelji zdravlja ekonomije, kako se mere i zašto o tome niko ništa ne zna? Kako se tačno mere prosečna plata, BDP i nezaposlenost? Šta je aritmetička sredina, a šta medijana? Kako smo došli u situaciju da je u našoj zemlji nejednakost veća nego u SAD i postoje li “dobre” nejednakosti?

U novoj Komonifikaciji razgovaramo o brutalno deziformišućim pokazateljima blagostanja, nejednakosti i meritokratskom mitu sa Majom Krek, aktivistkinjom, studentkinjom doktorskih studija i saradnicom u nastavi na odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i autorkom teksta “Šta znači ʻprosečna zaradaʼ ako je većina nema” nedavno objavljenom na portalu Peščanik.