Radnička prava su se razvila kao način intervenisanja države u pravni okvir kako bi se nejednakost između zaposlenih i poslodavaca ublažila. Isključivanjem sve većeg broja radnika iz standardnog radnog odnosa, oni gube čak i formalnu zaštitu koja je garantovana zaposlenima Zakonom o radu. O nestandardnim oblicima rada i novoj knjizi “Alternativno radno zakonodavstvo razgovarali smo sa njenim autorom Mariom Reljanovićem, naučnim saradnikom na Institutu za uporedno pravo i predsednikom Centra za dostojanstven rad.