Zahtevi za vladom eksperata su sve zastupljeniji u javnom prostoru. Dok se vlast i opozicija utrkuju u tome ko će više moći da dodeli stručnjacima u ovoj Komonifikaciji preispitujemo koncept tehnokratije smeštajući ga u post-jugoslovenski kontekst. O politici depolitizacije razgovarali smo sa Karlom Kraljem, politikologom i doktorandom na Scuole Normale Superiore u Firenci.