Odrast – zagovaranje štedljivog obilja | Mladen Domazet | Intervju

2019-04-15T01:01:05+01:00 14. 4. 2019.|Tags: , , |

Odrast kao novi teorijski koncept rodio se na marginama ekološke, socijalne i ekonomske krize poslednjih decenija, a svoje ideje crpi iz različitih levih, ekoloških i progresivnih politika. Preispitivanje i odbacivanje ideje eksponencijalnog rasta zasnovanog na akumulaciji profita i promišljanje društvenih i ekonomskih alternativa jeste u srži samog degrowth pokreta.

Participativna demokratija | Velizar Mirčov

2019-04-08T21:48:33+01:00 8. 4. 2019.|Tags: , |

Participtivna demokratija označava ideju prema kojoj učesnici u radnom procesu imaju moć odlučivanja i dele ekonomski uspeh preduzeća u kojem rade. O prošlim i trenutnim modelima particpativne demokratije, njenoj uspešnosti i preprekama na putu ka prepoznavanju njenog značaja razgovaramo sa Velizarom Mirčovim, doktorandom sociologije na Filozofskom fakultetu

Iskustvo i perspektive radničkog samoupravljanja – ka participativnoj demokratiji u Srbiji | Velizar Mirčov

2019-04-07T11:46:22+01:00 7. 4. 2019.|Tags: , |

Participacija zaposlenih u upravljanju preduzećima prisutna je u većini država Zapadne Evrope i svuda gde se primenjuje daje odlične rezultate. Samoupravljanje koje je primenjivano u Jugoslaviji u doba socijalizma je, takođe, bilo ekonomski veoma uspešno i dovelo je do brzog ekonomskog rasta i ogromnog poboljšanja položaja radnika.

Privatizacijska pustoš u Srbiji: Hronika ideološkog rata protiv javnog dobra | Marija Obradović

2019-03-10T19:42:38+01:00 10. 3. 2019.|Tags: |

Ekonomski i socijalni rezultati privatizacije društvenog kapitala u Srbiji od 1989. godine do danas  nesumnjivo ukazuju na njenu istorijsku i ideološko-političku suštinu. Ona nije doprinela povećanju efikasnosti privređivanja  ni većine privatizovanih preduzeća, ni nacionalne ekonomije u celini. Većina privatizovanih društvenih preduzeća završili su u stečaju ili  likvidaciji. Privreda Srbije nikada nije dostigla nivo nacionalnog dohotka iz 1989. godine, a zaduženost zemlje, čiji je javni dug krajem 2018. godine iznosio 24,11 milijardi evra, tj. 56,2% BDP-a, znato je veća od  međunarodnog duga SFRJ

Mini-hidroelektrane | Milena Stanić

2019-03-10T18:40:31+01:00 10. 3. 2019.|Tags: , |

O tome da li je država u pogledu MHE zabila glavu u pesak i da li od država uopšte treba da očekujemo nešto više, razgovarali smo sa Milenom Stanić, članicom inicijative "Pravo na vodu".

Učitaj još objava